Bygga nytt, ändra eller riva?

posted in: Hem | 0

Innan du ska bygga nytt, bygga till, riva en byggnad eller göra markförändringar måste du i de flesta fall först ansöka om lov. Om din åtgärd inte kräver ett bygglov, kan den kräva att du först gör en anmälan enligt plan- och bygglagen.

 

Nästan all bebyggelse i kommunen ligger i områden med detaljplan. Det innebär att det finns detaljplaner som reglerar hur mycket och på vilket sätt du får bygga.

Om du bor i Vallentuna

Bor du i Vallentuna så hittar du all nödvändig information om vad du behöver tänka på och hur du går tillväga på Vallentuna kommuns hemsida. Det är bygglovavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den bebyggda miljön i Vallentuna kommun och verksamheten styrs bland annat av plan- och bygglagen samt miljöbalken. På kommunens hemsida kan du också använda en självservice för att t.ex. beställa material och göra ansökningar. Kommunen har ett antal nya digitala tjänster som kommer att underlätta din kontakt med Vallentuna kommun i din bygglovsprocess. Vallentuna Kommuns bygglovsavdelning når du på telefon: 08-587 851 30.

bygglov

Om du bor i någon angränsande kommun

  • Om du bor i Täby så hittar du motsvarande information på Täby kommuns hemsida. Täby kommuns bygglovsenhet når du på telefon: 08-55 55 90 40.
  • Om du bor i Norrtälje så hittar du motsvarande information på Norrtälje kommuns hemsida. Norrtälje kommuns kontaktcenter når du på telefon: 0176-710 00.
  • Om du bor i Vaxholm så hittar du motsvarade information på Vaxholms stads hemsida. Vaxholm Stads bygglovsenhet når du på telefon: 08-541 708 00.
  • Om du bor i Österåker så hittar du motsvarande information på Österåkers kommuns hemsida. Österåkers kommuns bygglovsenhet når du på telefon: 08-540 811 01.

LYCKA TILL